Školska 2017, 18

ŠKOLSKA 2017-18

DRVENI DUVAČKI INSTRUMENTI (osnovna i srednja muzička škola)
- Matijević Bruna- flauta
- Nikolić Dunja- flauta
- Mijušković Angela- flauta
- Samardžija Aleksandra- klarinet
- Turkalj Goran- saksofon i klarinet
- Samardžić Irina- oboa.

LIMENI DUVAČKI INSTRUMENTI (osnovna i srednja muzička škola)
- Vuksanović Martina- trombon
- Bubanja Barbara- trombon
- Bjeletić Stevica- truba
- Hrćan Martin- horna
- Sava Rajković- truba

KLAVIR (osnovna i srednja muzička škola)
- Molčanova Lidija
- Medigović Danijela
- Molčanov Oleksiy
- Mijušković Irena
- Aksamit Gabriella
- Radusinović Staša
- Jovićević Isidora

HARMONIKA (osnovna muzička škola)
- Ševaljević Goran

UDARALJKE (osnovna muzička škola)
- Nedović Oliver

VIOLINA (osnovna muzička škola)
- Klakor Nevila
- Dobrović Maja, Bushi Anda

GITARA (osnovna muzička škola)
- Mudreša Mirela
- Lukšić Romeo
- Vujačić Aleksandra

TEORETSKA GRUPA PREDMETA (osnovna i srednja muzička škola)
- Dapčević Valentina- solfeđo (osnovna škola); istorija muzike sa poznavanjem muzičke literature (srednja škola)
- Kuč Danko- solfeđo (oba nivoa); harmonija, muzički oblici (srednjaškola);
- Brajak Ivo- solfeđo, hor (osnovna škola); poznavanje muzičkih instrumenata; teorija muzike; polifonija (srednja škola);
- Homen Anđela- solfeđo i hor (osnovna škola);
- Vukmirović Sandra – solfeđo (osnovna škola); etnomuzikologija (srednja škola)
- Biskupović Ranka- solfeđo (osnovna škola)

SOLO PJEVANJE (osnovna muzička škola)
- Lalošević Milica

KAMERNA MUZIKA ( osnovna i srednja škola):
- Molčanov Oleksiy
- Molčanova Lidija
- Vuksanović Martina
- Mijušković Angela
- Bjeletić Stevica/ Bubanja Barbara

ČITANJE S LISTA ( srednja škola):
- Vuksanović Martina
- Hrćan Martin
- Rajković Sava
- Turkalj Goran
- Mijušković Angela

KOREPETICIJA S ČITANJEM S LISTA
- Molčanova Lidija
- Molčanov Oleksiy

UPOREDNI INSTRUMENT - klavir (srednja škola):
- Mijušković Irena
- Medigović Danijela
- Jovićević Isidora

ORKESTAR (osnovna i srednja škola):
- Vuksanović Martina

OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI (srednja škola):
- Crnogorski-Srpski, hrvatski, bosanski jezik i književnost – Stevović Stanislavka,
- Engleski jezik – Cerović Milica
- Fizičko vaspitanje – Sekulić Dejan
- Filozofija – Perović Tanja
- Istorija umjetnosti ( izborni predmet) – Krivokapić Milica
- Italijanski jezik (izborni predmet) – Božinović Tamara, Marić Tijana