Organizacija škole

ORGAN UPRAVLJANJA - Školski odbor

ORGAN UPRAVLJANJA - DirektorkaSAVJETODAVNI ORGAN - Savjet roditelja

SAVJET RODITELJA KONSTITUISAN FEBRUARA 2017 - 2019

 • Matijević Ana
 • Gajić Predrag
 • Krivokapić Biljana
 • Petrović Jelena
 • Bakalbašić Lidija
 • Nakić Ivana
 • Kostić Vanja
 • Sindik Danijela
 • Vidović Silvana
 • Milović Ines
 • Đešević Linda

 

PREDSJEDNIK SAVJETA: Predrag Gajić

 • ➤ Pravilnik


 • STRUČNI ORGANI - Stručna vijeća

  Nastavnička vijeća škole
  -Pravilnik
  -Komisije
  -Stručni aktivi