Organizacija škole

ORGAN UPRAVLJANJA - Školski odbor

ORGAN UPRAVLJANJA - DirektorkaSAVJETODAVNI ORGAN - Savjet roditelja

SAVJET RODITELJA KONSTITUISAN FEBRUARA 2015

 • KLAVIR - STANIŠIĆ SANDRA
 • DRVENI DUVAČI – ČELANOVIĆ IVA 
 • UDARALJKE – BOŽOVIĆ JELENA
 • GITARA – MILOVIĆ INES
 • LIMENI DUVAČI – BOŠKOVIĆ SAVA
 • HARMONIKA – NAKIĆ IVANA
 • VIOLINA – STANKOVIĆ DALIBORKA
 • PREDSTAVNICA PODRUČNOG ODJELJENJA ŠKOLE – BUJENOVIĆ TANJA
 • SREDNJA ŠKOLA – FRANCESKOVIĆ DIJANA

PREDSJEDNICA SAVJETA: Milović Ines

 • ➤ Pravilnik


 • STRUČNI ORGANI - Stručna vijeća

  Nastavnička vijeća škole
  -Pravilnik
  -Komisije
  -Stručni aktivi