Aktuelnosti

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U JU MUZIČKA ŠKOLA TIVAT

Poštovani roditelji,

Obavještavamo vas da će se upis u JU Muzička škola Tivat, za školsku 2021/22 godinu vršiti putem online prijave na sajtu www.upisi.edu.me, ili u školi svakog radnog dana od 11h-13h, počevši od 10. – 20. juna, i to:

I razred devetogodišnjeg obrazovanja upisuje dijete koje u 2021. godini navršava 6 godina života, odnosno kreće u prvi razred osnovne škole. Obavezan predmet je Muzička početnica sa 2 časa sedmično. U okviru II polugodišta školske godine, vršit će se prezentacija instrumenata nakon koje će učenici moći da odaberu: klavir, flauta, gitara, horna, oboa, klarinet, saksofon, horna, truba, trombon,violina ili harmonika. Navedni instrumenti se izučavaju od II razreda.

Direktno u II razred Muzičke škole upisuju se djeca koja u školskoj 2021/22 kreću u II razred osnovne škole, i mogu odabrati jedan od sledećih instrumenata: HARMONIKA, FLAUTA, KLARINET, SAKSOFON, OBOA, VIOLINA, TRUBA, HORNA ili TROMBON.

NAPOMENA: Molimo vas da imate na umu da prilikom upisa djeteta u I razred devetogodišnjeg obrazovanja, djeca neće biti u prilici da odaberu odsijek UDARALJKE, jer se taj instrument uči sa navršenih 9 godina života.

Šestogodišnje obrazovanje - odsijek UDARALJKE, mogu upisati djeca koja u školskoj 2021/22.godini navršavaju 9 godina života, odnosno kreću u IV razred osnovne škole.

Trogodišnje obrazovanje - odsijek SOLO PJEVANJE i VIOLA mogu upisati djeca koja u školskoj 2021/22. godini navršavaju 12 godina života, odnosno kreću u VII razred osnovne škole.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 032/672-411 ili 069 215 536.