Školska 2016 – 17

 • DRVENI DUVAČKI INSTRUMENTI (osnovna i srednja muzička škola)
  Matijević Bruna- flauta
  Nikolić Dunja- flauta
  Mudreša Mirela- flauta (osnovna škola)
  Mijušković Angela- flauta (osnovna škola);
  Samardžija Aleksandra- klarinet (osnovna škola)
  Turkalj Goran- saksofon i klarinet
  Ristić Nadica- oboa
 • LIMENI DUVAČKI INSTRUMENTI (osnovna i srednja muzička škola)
  Vuksanović Martina- trombon
  Bjeletić Stevica- truba (osnovna škola);
  Hrćan Martin- horna
  Sava Rajković- truba
 • KLAVIR (osnovna i srednja muzička škola)
  Molčanova Lidija
  Medigović Danijela
  Molčanov Oleksiy
  Mijušković Irena
  Aksamit Gabriella
  Radusinović Staša (osnovna škola)
  Jovićević Isidora (osnovna škola)
  Orlando Tripović Andrea (osnovna škola)
 • HARMONIKA (osnovna muzička škola)
  Ševaljević Goran
 • UDARALJKE (osnovna muzička škola)
  Nedović Oliver
 • VIOLINA (osnovna muzička škola)
  Klakor Nevila
  Dobrović Maja
 • GITARA (osnovna muzička škola)
  Mudreša Mirela
  Lukšić Romeo
 • TEORETSKA GRUPA PREDMETA (osnovna i srednja muzička škola)
  Dapčević Valentina- solfeđo, (osnovna škola); istorija muzike sa poznavanjem muzičke literature (srednja škola)
  Kuč Danko- solfeđo (oba nivoa); harmonija, muzički oblici (srednja škola);
  Brajak Ivo- solfeđo, hor (osnovna škola); poznavanje muzičkih instrumenata; teorija muzike; polifonija. horsko pjevanje (srednja škola);
  Homen Anđela- solfeđo, hor (osnovna škola);
  Vukmirović Sandra- solfeđo (osnovna škola); etnomuzikologija (srednja škola);
  Fistrič Tamara – solfeđo (osnovna škola);
  Biskupović Ranka- solfeđo (osnovna škola);
 • KAMERNA MUZIKA ( osnovna i srednja škola):
  Mijušković Angela
  Molčanova Lidija
  Vuksanović Martina
  Bjeletić Stevica
  Matijević Bruna
  Nikolić Dunja
  Mijušković Irena
 • ČITANJE S LISTA ( srednja škola):
  Vuksanović Martina
  Hrćan Martin
  Rajković Sava
  Turkalj Goran
  Matijević Bruna
  Nikolić Dunja
 • KOREPETICIJA S ČITANJEM S LISTA
  Molčanova Lidija
  Molčanov Oleksiy
 • UPOREDNI INSTRUMENT - klavir (srednja škola):
  Orlando Tripović Andrea
  Mijušković Irena
  Medigović Danijela
 • ORKESTAR (osnovna i srednja škola):
  Vuksanović Martina
 • SOLO PJEVANJE
  Lalošević Milica
 • OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI (srednja škola):
  Crnogorski-Srpski, hrvatski, bosanski jezik i književnost – Stevović Stanislavka, Janjić Jelena, Danilović Gordana;
  Engleski jezik – Cerović Milica
  Informatika – Goranović Tomislav
  Fizičko vaspitanje – Sekulić Dejan
  Istorija – Pižurica Radoje
  Geografija – Vučinić Nikola
  Fizika – Đinović Špiro
  Filozofija – Perović Tanja
  Istorija umjetnosti ( izborni predmet) – Krivokapić Milica
  Italijanski jezik (izborni predmet) –Radović Sanja