AKTIVNOSTI 16 – 17

MUZIČKA SVESKA 2016/17.g.

DOBITNICA DIPLOME "LUČA"

ALEKSIĆ ANASTASIJA- MUZIČKI IZVOĐAČ KLAVIRISTASVE AKTIVNOSTI

 

 

JU MUZIČKA ŠKOLA TIVAT

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA TOKOM ŠKOLSKE 2016-2017.g.

I POLUGOĐE

SEPTEMBAR

 • XIV Međunarodna radionica za saksofon
 • Maturska ekskurzija
 • Seminar za nastavnike škole“ Metode nastave i učenja i školsko ocjenjivanje“ u SMŠ „ Mladost“

OKTOBAR

 • 10. KONCERT povodom DJEČJE NEDJELJE- „ONA ŽIVI DA SE ČUJE“
 • I KOLOKIVUM limenih duvača SMŠ
 • I KOLOKVIJUM klavirista SMŠ
 • I KOLOKVIJUM drvenih duvača SMŠ
 • 10. – Izložba kreativnog centra – Tivat, nastup učenice Franeta Ksenije, flauta

( sr.šk).

NOVEMBAR

 • 11.CZK TV Izložba dječjih radova- duo gitara Kijac Marko i Slavović Adrijana – nastavnica Mudreša Mirela
 • 11. učešće učenika škole u prvom dječjem parlamentu opštine Tivat
 • 11. II igre bez granica – obala Pine – ekipa MŠ TV
 • 11.DAN OPŠTINE TIVAT- Svečana sjednica; nastup orkestra i solistkinje Lalošević Milice- orkestar pripremila Vuksanović Martina
 • I INTERNI ČAS- na svim odsjecima u školi
 • 11.audicija za festival „ Crna Gora u ritmu Evrope“ – plasirala se učenica Rezeda Valejeva
 • 11. KONCERT“ Ah, taj Bach“ – kamerni ansambl MA CT i solisti: Anja Sekulić i Oleksij Molčanov
 • 11.Mjuzikl – KONCERT povodom Dana škole „ Svoj djeci što muziku vole, vrata su otvorena od muzičke škole“ – ansambl pripremila nastavnica Martina Vuksanović, soliste i hor – nastavnica Anđela Homen

DECEMBAR

 • 12. I KONCERT učenika srednje škole
 • 12. seminar „ Komunikacijske vještine u vaspitno obrazovnom procesu“ – predavač Sreten Lutovac
 • 12. II KONCERT učenika srednje škole
 • 12. KONCERT učenika OMŠ
 • 12.KONCERT UČENIKA OMŠ
 • II KOLOKVIJUM klavirista, limenih i drvenih duvača SMŠ
 • 12. Humanitarni bazar – trg Magnolija TV- nastup Valejeva Rezede
 • 12. „ BOŽIĆNI KONCERT“ – učenici srednje škole sa ktedralnim horom sv. Tripuna ( katedrala sv. Tripuna – Kotor)
 • 12. Hor OMŠ i SMŠ gostova na KONCERT GPD Tivat u CZK TV
 • IX KLVIRSKO TAKMIČENJE „ Josip Slavenski“ - Beograd
 • 12. KONCERT „ AMADEUS“- koncert posvećen 260 godišnjici rođenja W. A. Mocarta
 • Humanitarna akcija – paketići za djecu iz dječjeg doma Bijela
 • 12.„ NOVOGODIŠNJI KONCERT“ – hor, orkestar i kamerni ansambli

II POLUGOĐE

JANUAR

 • 01.Prezentacija instrumenata za učenike pripremnog razreda
 • 16 – 21. Semiar klavira – predavač Jurij Kot ( Ukrajina)

FEBRUAR

 • ISPITI za vanredne učenike OMŠ
 • 02. KONCERT FLAUTE u sastavu zimske škole flaute, profesora A. Burkerta- Srbija – Lipci 2017
 • 02. MEĐUNARODNI SUSRETI MLADIH FLAUTISTA „TAHIR KULENOVIĆ“- Valjevo
 • 02. Seminar za klarinet – predavač Sofija Molčanova ( Njemačka)

MART

 • 03. Seminar za flautu MA CT – predavač Dejan Gavrić (Njemačka)
 • 03. KONCERT LAUTE-  Darko Karajić ( Srbija)
 • 03 – 04. 03. Seminar u MŠ KO za gitaru – predavač Darko Karajić ( Srbija)
 • 03. sastanak u Dubrovniku povodom potpisivanja pisma saradnje dviju škola i dogovor za koncert „ Muzika stvara prijateljstva“
 • 03. „ Djeca imaju krila“ dječji savez TV – učestvovao kvartet Petrović Pavla i Tara, Ivanović Milica – violine i Skupnjak Ivana - klavir
 • 03. KONCERT „ Muzika stvara prijateljstva“ – nastup orkestra UŠ „ Luka Sorkočević“ iz Dubrovnika
 • 03. KONCERT „ Umjesto zlatnog dara ja ću ti pjesmu dati“– posvećeno majkama – pripremila nastavnica Homen Anđela
 • 03. do 22.03. Seminar za saksofon – predavač Vukelić Bojan ( Srbija)
 • Kolokvijum učenika srednje škole za limene i drvene duvače
 • 03. potpisan memorandum saradnje sa kancelarijom opštine Tivat za sport i mlade
 • 03. učenici područnog odjeljenja škole na koncertu OŠ „ Branko Brinić“, povodom Dana škole
 • 03. Školski KONCERT učenika OMŠ i SMŠ
 • III Kolokvijum SMŠ na odsjeku za klavir, drveni i limeni duvači
 • IX MEĐUNARODNI MUZIČKI FESTIVAL (klavir)- Aranđelovac
 • Nastup učenika Kovačević N. i Čelanović Iva sa orkestrom UŠ „ Vasa Pavić“ Podgorica

APRIL

 • ŠKOLSKO TAKMIČENJE iz instrumenata, solo pjevanja i solfeđa
 • do 06. 04. - 21 MEĐUNARODNO TAKMIČENJE „DALEKI AKORDI JADRANA“- Split (Hrvatska) - (trombon, horna, flauta, truba, violina)
 • 06 i 07.04. seminar „ Sigurna komunikacija sa medijima u kriznim situacijama“ – pomorska škola KO – učestvovale Dapčević Valentina i Bubanja Pina
 • 04. posjeta ministra prosvjete Damira Šehovića, školi
 • II INTERNI ČAS na svim odsjecima
 • 04. KONCERT klase nastavnika Oleksij Molčanova
 • do 21.04. Četri KONCERTA učenika - učesnika Državnog takmičenja
 • 04. XIV TAKMIČENJE DRVENIH DUVAČA –Požarevac – Srbija (oboa)
 • 04. eksterno polaganje stručnog ispita iz crnogorsko – srpskog, hrvatskog, bosanskog jezika i književnosti
 • 25 do 28.04 XLIV Festival mladih muzičara Crne Gore – Podgorica
 • 04. Takmičenje „ Crna Gora u ritmu Evrope“ – Rezeda Valejeva ispred MŠ TV – osvojeno prvo mjesto sa timom iz Tivta

MAJ

 • IV MEĐUNARODNO TAKMIČENJE „ Bistrički zvukolik“ – Marija Bistrica – Zagreb ( klavir)
 • MEĐUNARODNO TAKMIČENJE „ FANTAST“ – Bečej ( violina)
 • XI MEĐUNARODNO TAKMIČENE GUITAR COMPETITION- TIVAT ( solo gitara i gitara kamerna muzika)
 • MEĐUNARODNO TAKMIČENJE „ Mladi virtuoz“- Beograd ( Srbija) - ( violina)
 • VII MEĐUNARODNI FESTIVAL HARMONIKA FEST- (kamerna muzika)
 • 05. seminar „ Početna nastava solfeđa u OMŠ“ – predavač Vedrana Marković- prof sa MA CT
 • 05. KONCERT dobitnika specijalnih nagrada u Ministarstvu kulture CT i prijem kod ministra Ljumović Janka
 • Godišnji ispiti maturanata
 • Godišnji ispiti za učenike VI razreda OMŠ
 • 05. Noć muzeja – nastup učenice Kovaliova Gabriela i Vučinović Matija i profesora škole: Molčanova Lidija, Matijević Bruna i Lalošević Milica – atrijum ljetnjikovca „ Buća“ TV
 • 05. PLES QUADRILLE- II  GENERACIJA MATURANATA MŠ TIVAT - gradska riva Pine
 • 05. KONCERT „ Sa klavirom“ – solistički koncert maturantkinje Kovaliova Gabriele
 • 05. Međunarodni dan parkova – nastup Franeta Ksenije, gradski park Tivat
 • 05. gostovanje učenika dobitnika specijalnih nagrada u emisiji Radio Tivta
 • 05. nastup Franeta Ksenije i brass kvinteta na dodjeli maturskih diploma u Knightsbridge school Tivat
 • 05. nastupi soliste Vučinović Matije i tria Kovačević Nikola, Marić Nemanja i Aleksić Anastasije na modnoj reviji Matijević Sanje u Regent hotel Tivat
 • 05. II MATURSKO VEČE- hotel Kamelija Tivat
 • 05. KONCERT „ Glazba stvara prijateljstva“ – nastup učenika i orkestra na koncertu u UŠ „ Luka Sorkočević „ Dubrovnik
 • 05. Završni KONCERT učenika VI razreda, đaka generacije – Krstović Danijela

JUN

 • 06. EKSTERNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA MATURANATA- Engleski jezik
 • HERCEGNOVSKI KARNEVAL učešće učenika za odsjeka za udaraljke, klasa Nedović Oliver
 • STRUČNI ISPITI MATURANATA
 • GODIŠNJI ISPITI ZA UČENIKE OMŠ i SMŠ
 • 06. prezentacija instrumenata učenicima I reformisanog razreda
 • 06. KONCERT „ Klavir i JA“ – solistički koncert maturantkinje Aleksić Anastasije
 • 06. KONCERT učenika I, II i III razreda srednje škole
 • 06. KONCERT Pripremnog i I reformisanog razreda
 • 06. Matine KONCERT učenika II i III reformisanog razreda
 • 06. „ Oni sviraju ... N...A...G...I...D“ – KONCERT druge generacije maturanata – atrijum ljetnjikovca „ Buća“ TV
 • 06. Dječji mjuzikl “ Svoj djeci što muziku vole vrata su otvorena od muzičke škole“ za predškolce dječjeg vrtića „ Bambi „ Tivat i učenike  Knightsbridge school i Arcadia
 • 06. Dječji mjuzikl“ Svoj djeci što muziku vole vrata su otvorena od muzičke škole“ – atrijum ljetnjikovca „ Buća Tivat
 • 06. KONCERT Muzičke promenade „ Muzika i more“ – revisjki orkestar MA CT i PG, i orkestar MŠ Tivat sa solistima: Matija Vučinović, Rovčanin Danijel, Milica Lalošević, Nikola Kovačević, Klakor Nevila i Marić Nemanja

AVGUST

- učešće učenika na XV Međunarodnoj radionici za duvačke instrumente: oboa, flauta, klarinet, fagot, truba, horna i trombon. Predavači: Marina Nenadović i Aleksandar Burkert( Srbija), Bojan Pešić (Srbija),Ognjen Popović, Veljko Klenkovski ( Srbija), Sofija Molčanova ( Njemačka), Nenad Janković ( Srbija), Mladen Đorđević, Nenad Vasić i Aleksandar Benčić ( Srbija).

 

 

 

 

 

 

Tivat, jun 2017.g.