AKTIVNOSTI 17 – 18

MUZIČKA SVESKA 2017 - 18.g.

DOBITNICA DIPLOME "LUČA"

FRANCESKOVIĆ ROMANA - MUZIČKI IZVOĐAČ KLAVIRISTASVE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI U ŠKOLSKOJ 2017/18.g.

SEPTEMBAR 2017

- maturska ekskurzija.

OKTOBAR 2017

- Koncert “ONA ŽIVI DA SE ČUJE”- Koncert učenika povodom Dječje nedjelje (krov škole).

- Seminar “Menadžera integriteta”- (Budva) za nastavnike škole

- I KOLOKVIJUMI ZA INSTRUMENTE, SREDNJA ŠKOLA

NOVEMBAR 2017

- 06.11.2017.g.- SEMINAR SOLFEĐA za učenike i profesore škole – predavač prof. Tihomir Petrović- prof. teoretske grupe – Zagreb

- I INTERNI ČASOVI  na svim odsjecima u školi

- 21.11.2017.g.- Učešće orkestra škole povodom Dana opštine

- 24.11.2017.g.- Koncert “125 GODINA GRADSKOG PARKA TIVAT”- Koncert sa izložbom održan je povodom Dana škole u saradnji sa CZK Tivat.

DECEMBAR 2017

- 08.12.2017.g.- Na promociji knjige M.Kraljević Kramberger- “U sjenci života”, svirali učenici sa violinskog odsjeka.

- 09.12.2017.g.- ŠKOLSKI KONCERT učenika osnovne muzičke škole

- 10.12.2017.g,- Učenici osnovne i srednje muzičke škole, svirali na Regentovom Božićnom bazaru

- 11.12.2017.g.- ŠKOLSKI KONCERT učenika osnovne muzičke škole

- 13.12.2017.g.- ŠKOLSKI KONCERT učenika srednje muzičke škole

- 15.12.2017.g.- ŠKOLSKI KONCERT učenika srednje muzičke škole

- II KOLOKVIJUMI ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE, IZ INSTRUMENTA.

- 18.12.2017.g.- Koncert “u Noći harmonije”- Dubrovnik; združeni orkestri učenika: JU Muzička škola Tivat i glazbena škola “Luka Sorkočević”- Dubrovnik

- 21.12.2017.g.- Koncert “u Noći harmonije”- Tivat- CZK; združeni orkestri učenika: JU Muzička škola Tivat i glazbena “Luka Sorkočević”- Dubrovnik

-22.12.2017.g.- Učenici osnovne i srednje škole, svirali su u sastavu GPD-Tivat, Novogodišnji koncert.

JANUAR 2018

- 12-16.01.2018.g.- seminar za flautu – predavač Marina Nenadović (Srbija)

- 16-22.01.2018.g.- seminar za klavir – predavač Jurij Kot (Ukrajina)

FEBRUAR 2018

- 14-17.02.2018.g.- seminar za saksofon – predavač Bojan Vukelić (Srbija)

- nastup na Svečanoj akademiji „ 100 godina pobune mornara u Boki“ – zbirka pomorskog nasljeđa Porto Montenegro.

MART 2018

- koncert u čast 8 marta u međunarodnoj školi Knightsbridge – Porto Montenegro

- Koncert “ ….da se ispriča stojedna bajka, nijedna nije toliko lijepa kao riječ majka….” - koncert u čast 8 marta – koncertna dvora Škole

- Koncert posvećen američkom kompozitoru Gillocku- “VEČE GILLOCK-A”

- III KOLOKVIJUMI ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE, IZ INSTRUMENTA.

APRIL 2018

- ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ INSTRUMENTA

- ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ SOLFEĐA

- II INTERNI ČASOVI NA SVIM ODSJECIMA

- 17.04.2018.g.- KONCERT TAKMIČARA za 15 takmičenje drvenih duvača- Požarevac.

- 18. 20. i 23.04.2018.g.- KONCERTI ZA TAKMIČARE DRŽAVNOG TAKMIČENJA.

MAJ 2019

- II Međunarodno takmičenje mladih pijanista – Tivat 2018 – organizator  Muzička škola Tivat

- 31.05.2018.g.-Koncert završnog razreda osnovne muzičke škole.

- IV KOLOKVIJUM ZA ODSJEK KLAVIRA- SMŠ

JUN 2019

- 02.06.2018.g.-PREZENTACIJA instrumenata za učenike I reformisanog razreda.

- 07.06.2018.g.- Koncert II reformisanog  razreda

- 12.06.2018.g.- Koncert III reformisanog  razreda

- 13.06.2018.g.- Koncert učenika pripremnog, I reformisanog razreda i muzičke radionice SI DO RE LA

- 14.06.2018.g.- Svečani Koncert prvonagrađenih učenika sa svih takmičenja

- 16.06.2018.g.- „ Oni sviraju S...M...R...S...“... koncert treće generacije maturanata

- 18.06.2018.g.-„ Muzika i more“ nastup duvačkih orkestara osnovne i srednje škole, povodom svjetskog dana Muzike – gradska riva Pine

AVGUST 2019

- Međunarodne duvačke radionice u saradnji sa NVO Ars praesentia Boke kotorske.