AKTIVNOSTI 18 – 19

MUZIČKA SVESKA 2018 - 19.g.

DOBITNICA DIPLOME "LUČA"

SINDIK BUBANJA SOFIA - MUZIČKI IZVOĐAČ KLAVIRISTA

FRANETA KSENIJA - MUZIČKI IZVOĐAČ FLAUTISTASVE AKTIVNOSTI