AKTIVNOSTI 18 – 19

MUZIČKA SVESKA 2018 – 2019.g.

DOBITNICE DIPLOME

SOFIA SINDIK BUBANJA- MUZIČKI IZVOĐAČ KLAVIRISTA

KSENIJA FRANETA- MUZIČKI IZVOĐAČ FLAUTISTASVE AKTIVNOSTI 2018 – 2019