II PIJANISTIČKO TAKMIČENJE od 15. do 18. Maja 2018.

PROPOZICIJE KLAVIR SOLO

PROPOZICIJE  ZA DISCIPLINU KLAVIR SOLO

ISPUNITE FORMULAR ZA PRIJAVU (ovdje)

KATEGORIJE:

BABY   KATEGORIJA

Rođeni  -  2011.god. i mlađi

    Program po slobodnom izboru kandidata.

    Trajanje programa do 4 minuta.

 

A   KATEGORIJA

Rođeni - 2009.god. i mlađi.

     Program po slobodnom izboru kandidata.

    Trajanje programa do 6 minuta.

 

B  KATEGORIJA

Rođeni - 2007.god. i mlađi.

     Program po slobodnom izboru kandidata.

    Trajanje programa do 8 minuta.

 

C  KATEGORIJA

Rođeni – 2005.god. i mlađi

     Program po slobodnom izboru kandidata, koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

    Trajanje programa do 10 minuta.

 

D  KATEGORIJA

Rođeni – 2003.god. i mlađi.

     Program po slobodnom izboru kandidata, koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

    Trajanje programa do 12 minuta.

 

E  KATEGORIJA

Rođeni – 2001.god. i mlađi

     Program po slobodnom izboru kandidata, koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

    Trajanje programa do 15 minuta.

 

F   KATEGORIJA

Rođeni – 1999.god. i mlađi.

     Program po slobodnom izboru kandidata, koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

    Trajanje programa do 20 minuta.

 

AKADEMIJA  - A  KATEGORIJA

Rođeni – 1997.god. i mlađi

     Program po slobodnom izboru kandidata, koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

    Trajanje programa do 25 minuta.

 

AKADEMIJA  - B   KATEGORIJA

Rođeni – 1995.god. i mlađi.

     Program po slobodnom izboru kandidata, koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

    PROGRAM SE U CJELOSTI IZVODI NAPAMET   

    Trajanje programa do 30 minuta.

 

Napomena:

Kandidati su u obavezi da po zahtjevu žirija dostave na uvid notni materijal.

Krajnji rok za prijavu kandidata je 01.04.2018.god.

Prijava se vrši on line sa sajta www.muzickaskolativat.me

BODOVNA LISTA

Baby, A, B, C i D kategorija :

100 bodova - specijalna nagrada

( u svakoj kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -         diploma učešća.

(broj prvih, drugih, trećih nagrada i diploma učešća nije ograničen).

E, F i Akademija A i B :

100 bodova - specijalna nagrada                                                  

( u svakoj kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -     diploma učešća

(može se dodijeliti: 5 prvih, 8 drugih nagrada, neograničen broj trećih nagrada i diploma učešća).

 

KOTIZACIJA ZA TAKMIČENJE:

Baby i A kategorija  -             30 eura

B,C,D  kategorija  -                 40 eura

E,F  kategorija  -                     50 eura

Akademija A i B  kategorija  -60 eura

 

Napomena:

Kotizacija ne može biti vraćena, ukoliko se kandidat ne pojavi na Takmičenju.

Pravila i Propozicije Takmičenja objavljuju se na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju spora, validna je verzija na crnogorskom jeziku

 

ŽIRI:

Rad žirija je regulisan  POSLOVNIKOM O RADU ŽIRIJA.

Žiri je sastavljen od 4- 5 članova, eminentnih stručnjaka  i muzičkih pedagoga  iz ove oblasti.  

 

KONTAKT:

Kontakt osoba za sve dodatne informacije o disciplini klavir solo:

Medigović Kuč Danijela

Tel: +382(0) 67 531 376

e- mail: pianosolotivat@gmail.com

 

CHARGING THE PARTICIPATION FEE FOR THE COMPETITION

Charging from Montenegro

JU Music School Tivat (with a note, II pianist competition)

Staničića no.19, 85320 Tivat

School Bank Account: 520-3192-05

Hipotekarna Banka

Charging from abroad

Account with institution:

HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka ad Podgorica , Montenegro

Beneficiary customer:

ME25520420000030330084

JU Music School Tivat (with a note, II pianist competition)

Staničića no. 19, 85320 TivatPROPOZICIJE KLAVIRSKA DUA – ČETVORORUČNO

PROPOZICIJE ZA KLVIRSKA DUA ČETVORORUČNO

ISPUNITE FORMULAR ZA PRIJAVU (ovdje)

KATEGORIJE:

BABY   KATEGORIJA

Rođeni - 2011. god i mlađi

Program po sloboodnom izboru bez ograničenja (original-transkripcija-obrada i sl)

Trajanje programa do 4 min.

 

A   KATEGORIJA

Rođeni - 2009. god i mlađi

Program po sloboodnom izboru bez ograničenja (original-transkripcija-obrada i sl)

Trajanje programa do 6 min.

 

B   KATEGORIJA

Rođeni - 2007. god i mlađi

Program po sloboodnom izboru bez ograničenja (original-transkripcija-obrada i sl)

Trajanje programa do 8 min.

 

C   KATEGORIJA

Rođeni - 2005. god i mlađi

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha,od kojih najmanje jedno djelo mora biti original pisano za klavir četvororučno,a ostalo bez ograničenja.

Trajanje programa do 10 min.

 

D  KATEGORIJA

Rođeni - 2003. god i mlađi

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha,od kojih najmanje jedno djelo mora biti original pisano za klavir četvororučno,a ostalo bez ograničenja

Trajanje programa do 12 min.

 

E   KATEGORIJA

Rođeni- 2001. god i mlađi (srednja škola)

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedno djelo mora biti original pisano za klavir četvororučno, a ostalo bez ograničenja.

Trajanje programa do 15 min.

 

F  KATEGORIJA

Rođeni - 1991. god i mlađi (srednja škola)

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedno djelo mora biti original pisano za klavir četvororučno, a ostalo bez ograničenja.

Dopušteno izvođenje autorskih obrada.

Trajanje programa do 20 min.

 

AKADEMIJA

KATEGORIJA A - 1997 god. i mlađi

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedno djelo mora biti cikličnog oblika (sonata,fantazija,varijacije) pisano za klavir četvororučno.

Dopušteno je izviđenje autorskih obrada ( J.Brahms: Mađarske igre i sl).

Trajanje programa do 25 min.

 

KATEGORIJA B - 1995 i mlađi

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedno djelo mora biti cikličnog oblika (sonata,fantazija,varijacije) pisano za klavir četvororučno.

Dopušteno je izviđenje autorskih obrada ( J.Brahms: Mađarske igre i sl).

Trajanje programa do 30 min.

 

Napomena:

Kategorija se određuju prema starijem članu ansambla, što znači da stariji vodi mlađeg u stariju kategoriju.

Kandidati su u obavezi da po zahtjevu žirija dostave na uvid notni material.

Program se može izvoditi iz nota.

Krajnji rok za prijavu kandidata je 01.04.2018.god.

Prijava se vrši on line sa sajta www.muzickaskolativat.me

 

BODOVNA LISTA

Baby, A, B, C i D kategorija :

100 bodova - specijalna nagrada

( u svakoj kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -     diploma učešća

(broj prvih, drugih, trećih nagrada i diploma učešća nije ograničen).

 

E, F i Akademija A i B :

100 bodova - specijalna nagrada                                                  

( u svakoj kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -     diploma učešća

(može se dodijeliti: 5 prvih, 8 drugih nagrada, neograničen broj trećih nagrada i diploma učešća).

 

KOTIZACIJA ZA TAKMIČENJE:

Baby i A kategorija -          15 € po članu

B C i D kategorija -             20 € po članu

E i F kategorija -                  25 € po članu

Akademija A i B –               30 € po članu

 

Napomena:

Kotizacija ne može biti vraćena, ukoliko se kandidat ne pojavi na  Takmičenju.

Pravila i Propozicije Takmičenja objavljuju se na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju spora, validna je verzija na crnogorskom jeziku.

 

ŽIRI:

Rad žirija je regulisan  POSLOVNIKOM O RADU ŽIRIJA.

Žiri je sastavljen od 4- 5 članova, eminentnih stručnjaka  i muzičkih pedagoga  iz ove oblasti.   

 

KONTAKT:

Kontakt osoba za sve dodatne informacije o disciplini klavirska dua četvororučno: Jovićević Isidora

Tel: +382(0)69 807 986

e- mail: pianoduotivat@gmail.com

 

CHARGING THE PARTICIPATION FEE FOR THE COMPETITION

Charging from Montenegro

JU Music School Tivat (with a note, II pianist competition)

Staničića no.19, 85320 Tivat

School Bank Account: 520-3192-05

Hipotekarna Banka

Charging from abroad

Account with institution:

HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka ad Podgorica , Montenegro

Beneficiary customer:

ME25520420000030330084

JU Music School Tivat (with a note, II pianist competition)

Staničića no.19, 85320 TivatPROPOZICIJE KOREPETICIJA

PROPOZICIJE  ZA DISCIPLINU KOREPETICIJA

ISPUNITE FORMULAR ZA PRIJAVU (ovdje)

KATEGORIJE:

BABY   KATEGORIJA

Rođeni  -  2009.god. i mlađi.

A   KATEGORIJA

Rođeni - 2006.god. i mlađi.

B  KATEGORIJA

Rođeni - 2003.god. i mlađi.

C  KATEGORIJA

Rođeni – 1999.god. i mlađi.

AKADEMY 

D  KATEGORIJA

Rođeni – 1995.god. i mlađi.

 

Studenti Akademije (svih nivoa, izuzev doktoranti)                                  

   **** U svim kategorijama kandidat korepetira, odnosno izvodi dvije kompozicije, od ukupno tri sa liste kompozicija, koja će biti  određena od strane Organizatora i istaknuta na sajtu takmičenja, najkasnije do 01. 12. 2017.god.

**** Kandidat priprema sve kompozicije sa liste, a tačni naslovi  kompozicija, koje izvodi, određuju se žrijebom, koje se vrši sat vremena prije  početka kategorije.

**** soliste – demonstratore obezbjeđuje Organizator, saglasno Pravilniku Takmičenja.

**** krajnji rok za prijavu kandidata je 01.04.2018.god.

Prijava se vrši on line sa sajta www.muzickaskolativat.me

 

BODOVNA LISTA

100 bodova - specijalna nagrada

 ( u svakoj kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -         diploma učešća.

 

KOTIZACIJA ZA TAKMIČENJE:

Ukoliko je kandidat  prijavljen za takmičenje Klavir solo ili Klavirski duo četvororučno, u disciplini Korepeticija ima 50% nižu cijenu od navedene kotizacije.

Iznos kotizacije za  disciplinu Korepeticija:

Baby kategorija  -        20 eura

A  kategorija  -             20 eura

B  kategorija  -             20 eura

C kategorija  -              30 eura

Akademija

 D kategorija -              40 eura

Napomena:

Kotizacija ne može biti vraćena, ukoliko se kandidat ne pojavi na  Takmičenju.

Pravila i Propozicije Takmičenja objavljuju se na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju spora, validna je verzija na crnogorskom jeziku

 

ŽIRI:

Rad žirija je regulisan  POSLOVNIKOM O RADU ŽIRIJA.

Žiri je sastavljen od 4- 5 članova, eminentnih stručnjaka  i muzičkih pedagoga  iz ove oblasti.    

 

SOLISTI - DEMONSTRATORI :

Organizator obezbjeđuje soliste- demonstratore  za takmičare u disciplini Korepeticija.

Svaki učesnik Takmičenja u disciplini Korepeticija ima pravo na dvije besplatne probe sa demonstratorom. O rasporedu proba više informacija na sajtu, a nakon formiranja rasporeda Takmičenja.

Solisti – demonstratori sviraju iz redakcija koje su priložene na sajtu. Ako kandidat – takmičar svira iz drugih redakcija u obavezi je da članovima žirija priloži notni materijal.

KONTAKT:

Kontakt za sve dodatne informacije o disciplini Korepeticija: Homen Anđela

Tel: +382(0) 68 673 770

e- mail: accompanimenttivat@gmail.com

 

CHARGING THE PARTICIPATION FEE FOR THE COMPETITION

Charging from Montenegro

JU Music School Tivat (with a note, II pianist competition)

Staničića no.19, 85320 Tivat

School Bank Account: 520-3192-05

Hipotekarna Banka

Charging from abroad

Account with institution:

HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka ad Podgorica , Montenegro

Beneficiary customer:

ME25520420000030330084

JU Music School Tivat (with a note, II pianist competition)

Staničića no.19, 85320 TivatNOTNI MATERIJAL ZA KOREPETICIJU

**BABY KATEGORIJA**
Baby Flauta
Baby Klarinet
Baby Oboa

**A KATEGORIJA**
A Flauta 1
A Flauta 2
A Klarinet 1
A Klarinet 2
A Trombon

**B KATEGORIJA**
Violina MEDITATION str 1
Violina MEDITATION str 2
Violina MEDITATION str 3
Violina MEDITATION str 4
Oboa PRELUDIO str 1
Oboa PRELUDIO str 2
Trobon- LA CUCARACHA str 1
Trombon- LA CUCARACHA str 2
Trombon-LA CUCARACHA - str 3

**C KATEGORIJA**
Flauta CONCERTO str 1
Flauta CONCERTO str 2
Flauta CONCERTO str 3
Flauta CONCERTO str 4
Flauta CONCERTO str 5
Flauta CONCERTO str 6
Flauta CONCERTO str 7
C Klarinet 8
C Klarinet 9
C Trombon 1
C Trombon 2
C Trombon 3
C Trombon 4
C Violina 1
C Violina 2
C Violina 3
C Violina 3

**KATEGORIJA AKADEMIJE**
Akademija Flauta 1
Akademija Flauta 2
Akademija Flauta 3
Akademija Flauta 4
Akademija Flauta 5
Akademija Flauta 6
Akademija Flauta 7
Akademija Klarinet 1
Akademija Klarinet 2
Akademija Klarinet 3
Akademija Klarinet 4
Akademija Klarinet 5
Akademija Klarinet 6
Akademija Klarinet 7
Akademija Klarinet 8
Akademija Klarinet 9
Akademija Klarinet 10
Akademija Trombon 1
Akademija Trombon 2
Akademija Trombon 3
Akademija Trombon 4
Akademija Trombon 5PRAVILNICI

Preuzmite pravilnik takmičenja ovdje.

Preuzmite pravilnik o radu žirija ovdje.ŽIRI

Žiri A - Preuzmite PDF

Žiri B - Preuzmite PDF