III PIJANISTIČKO TAKMIČENJE TIVAT MAJ 2020

PROPOZICIJE KLAVIR SOLO

III MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE

ISPUNITE FORMULAR ZA PRIJAVU (ovdje)

PROPOZICIJE  KLAVIR SOLO

KATEGORIJA - BABY   

Rođeni  -  2013.god. i mlađi.

Program po slobodnom izboru.

Trajanje programa do 4 minuta.

KATEGORIJA- A  

Rođeni - 2011.god. i mlađi.

Program po slobodnom izboru.

Trajanje programa do 6 minuta.

KATEGORIJA- B 

Rođeni - 2009.god. i mlađi.

Program po slobodnom izboru.

Trajanje programa do 8 minuta.

KATEGORIJA-

Rođeni – 2007.god. i mlađi.

Program po slobodnom izboru koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

Trajanje programa do 10 minuta.

KATEGORIJA-

Rođeni – 2005.god. i mlađi.

Program po slobodnom izboru koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

Trajanje programa do 12 minuta.

KATEGORIJA-E 

Rođeni – 2003.god. i mlađi

Program po slobodnom izboru koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

Trajanje programa do 15 minuta.

KATEGORIJA- F  

Rođeni – 2001.god. i mlađi.

Program po slobodnom izboru koji mora da sadrži najmanje dvije kompozicije različitih stilova i epoha.

Trajanje programa do 20 minuta.

KATEGORIJA - AKADEMIJA A

Studenti I i II godina osnovnih studija.

KATEGORIJA - AKADEMIJA  B 

Studenti III, IV i V (u slučaju ako fakultet ima petogodišnji sistem studiranja na osnovnim studijama) godina osnovnih studija.

KATEGORIJA - AKADEMIJA +

Studenti specijalizacija, postdiplomskih studija i doktoranti.

 

PROGRAM (za kategorije AKADEMIJA A, B i AKADEMIJA +)

I ETAPA (eliminatorna) 

 1. Virtuozna etida:
 • Chopin: op.10; op.25 (izuzev: op.10. br.3, br.6; op.25. br.7), ili
 • Liszt (po slobodnom izboru), ili
 • Rachmaninov: op.33; op.39 (izuzev: op.33. br.3, br.8 g-moll; op.39. br.2, br.7), ili
 • Skrabin: op.8; op.42; op.65 (izuzev: op.2. br.1; op.8. br.8, br.11; op.42. br.4).

 

 1. Prvi stav sonate (obavezno sonatni allegro):
 • za kategorije AKADEMIJA A i AKADEMIJA B: J.Haydn, W.A.Mozart ili L.van Beethoven.
 • za kategoriju AKADEMIJA + : W.A.Mozart, L.van.Beethoven

 

II ETAPA - program po slobodnom izboru (recital):

 • Kategorija AKADEMIJA A – do 20 minuta
 • Kategorija AKADEMIJA B – do 30 minuta
 • Kategorija AKADEMIJA+ -  do 40 minuta

Napomena:

kandidati u kategorijama Akademija A, B i Akademija +, uz prijavu dostavljaju dokaz - skeniranu potvrdu o godini studija, odnosno potvrdu o specijalističkim, postdiplomskim ili doktorskim studijama, na mail adresu klavirsolo@muzickaskolativat.me. Original potvrda dostavlja se na uvid prilikom registracije na takmičenju.

U II etapi ne može se izvoditi kompozicija koja je izvođena u I etapi.

Kandidati u svim kategorijama su u obavezi, da po zahtjevu žirija dostave na uvid notni materijal.      

Program se izvodi napamet.                        

Krajnji rok za prijavu kandidata je 01.04.2020.god.

Prijava se vrši on line na sajtu www.muzickaskolativat.me

(TAKMIČENJE→ III PIJANISTIČKO TAKMIČENJE→ PROPOZICIJE KLAVIR SOLO).

 

BODOVNA LISTA

Baby, A, B, C i D kategorija :

100 bodova - specijalna nagrada

(u svakoj kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -   diploma učešća.

(broj prvih, drugih, trećih nagrada i diploma učešća nije ograničen)

 

E, F, Akademija i Akademija + :

100 bodova - specijalna nagrada                                                          

(u svakoj kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -      diploma učešća

(može se dodijeliti: 5 prvih, 8 drugih nagrada, neograničen broj trećih nagrada i diploma učešća).

 

KOTIZACIJA ZA KATEGORIJE:

Baby, A                                                                   30 eura

B, C, D                                                                     40 eura

E, F                                                                          50 eura

Akademija A, Akademija B, Akademija +              60 eura

 

Napomena:

Kotizacija ne može biti vraćena, ukoliko kandidat odustane od Takmičenja.

Pravila i Propozicije Takmičenja objavljuju se na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju spora, validna je verzija na crnogorskom jeziku.

 

ŽIRI:

Rad žirija je regulisan  POSLOVNIKOM O RADU ŽIRIJA.

Žiri je sastavljen od 4- 5 članova, eminentnih stručnjaka i muzičkih pedagoga iz ove oblasti.  

 

KONTAKT:

1.Kontakt osoba za sve dodatne informacije za kategorije baby, A i B:

Orlando Tripović Andrea - +382 (0) 69 348 462:

 1. Kontakt osoba za sve dodatne informacije za kategorije C i D:

Jovićević Isidora - +382 (0) 69 807 986

 1. Kontakt osoba za sve dodatne informacije za kategorije E i F:

Medigović Kuč Danijela – +382 (0) 67 531 376

 1. Kontakt osoba za sve dodatne informacije za kategorije Akademija A, B i Akademija + :

Molčanova Lidija- +382 (0) 69 445 375

 

CHARGING THE PARTICIPATION FEE FOR THE COMPETITION

Charging from Montenegro

JU Music School Tivat (with a note, III pianist competition)

Staničića no.19, 85320 Tivat

School Bank Account: 520-3192-05

Hipotekarna banka

Charging from abroad

Account with institution:

HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka ad Podgorica, Montenegro

Beneficiary customer:

ME25520420000030330084

JU Music School Tivat (with a note, III pianist competition)

Staničića no. 19, 85320 Tivat

 

 

 PROPOZICIJE KLAVIRSKI DUO ČETVORORUČNO

III MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE

PROPOZICIJE ZA KLAVIRSKI DUO ČETVORORUČNO 

ISPUNITE FORMULAR ZA PRIJAVU (ovdje)

KATEGORIJA - BABY  

Rođeni - 2013. god i mlađi.

Program po sloboodnom izboru bez ograničenja (original-transkripcija-obrada i sl).

Trajanje programa do 4 min.

KATEGORIJA - A  

Rođeni - 2011. god i mlađi.

Program po sloboodnom izboru bez ograničenja (original-transkripcija-obrada i sl).

Trajanje programa do 6 min.

KATEGORIJA- B

Rođeni - 2009. god i mlađi.

Program po sloboodnom izboru bez ograničenja (original-transkripcija-obrada i sl).

Trajanje programa do 8 min.

KATEGORIJA- C

Rođeni - 2007. god i mlađi.

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedno djelo mora biti originalno pisano za klavir četvororučno, a ostala bez ograničenja.

Trajanje programa do 10 min.

KATEGORIJA-D

Rođeni - 2005. god i mlađi.

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedno djelo mora biti originalno pisano za klavir četvororučno, a ostala bez ograničenja.

Trajanje programa do 12 min.

KATEGORIJA-E

Rođeni- 2003. god i mlađi (srednja škola).

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedno djelo mora biti originalno pisano za klavir četvororučno, a ostala bez ograničenja.

Trajanje programa do 15 min.

KATEGORIJA-F

Rođeni - 2001. god i mlađi (srednja škola).

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedno djelo mora biti originalno pisano za klavir četvororučno, a ostala bez ograničenja.

Dopušteno izvođenje autorskih obrada.

Trajanje programa do 20 min.

KATEGORIJA-  AKADEMIJA (studenti osnovnih studija )

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedna mora biti cikličnog oblika (sonata, fantazija, varijacije) originalo pisana za klavir četvororučno.

Dopušteno je izvođenje autorskih obrada (J.Brahms: Mađarske igre i sl).

Trajanje programa do 25 min.

KATEGORIJA - AKADEMIJA + (studenti specijalizacija, postiplomskih studija i doktoranti)

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i epoha, od kojih najmanje jedna mora biti cikličnog oblika (sonata, fantazija, varijacije) originalo pisana za klavir četvororučno.

Dopušteno je izvođenje autorskih obrada (J.Brahms: Mađarske igre i sl).

Trajanje programa do 35 min.

 

Kandidati u kategorijama Akademija i Akademija +, moraju uz prijavu dostaviti skeniranu potvrdu o godini studija, odnosno potvrdu o specijalizaciji, postdiplomskim ili doktorskim studijama, na mail adresu: klavirduo@muzickaskolativat.me.  Original potvrda dostavlja se na uvid prilikom registracije na takmičenju.

 

Napomena:

Kategorija za klavirski duo četvororučno se određuje prema starijem članu ansambla, što znači da stariji vodi mlađeg u stariju kategoriju.

Kandidati su u obavezi da po zahtjevu žirija dostave na uvid notni material.

Program se može izvoditi iz nota.

Krajnji rok za prijavu kandidata je 01.04.2020.god.

Prijava se vrši on line na sajtu www.muzickaskolativat.me

(TAKMIČENJE→ III PIJANISTIČKO TAKMIČENJE→ PROPOZICIJE KLAVIRSKI DUO ČETVORORUČNO).

 

BODOVNA LISTA

Baby, A, B, C i D kategorija :

100 bodova - specijalna nagrada

(u svakoj kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -  diploma učešća

(broj prvih, drugih, trećih nagrada i diploma učešća nije ograničen).

 

E, F, Akademija i Akademija +:

100 bodova - specijalna nagrada                                                          

(u svakoj kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -  diploma učešća

(može se dodijeliti: 3 prve, 5 drugih, neograničen broj trećih nagrada i diploma učešća).

 

KOTIZACIJA ZA KATEGORIJE:

Baby, A                                                                     15 eura po članu

B, C, D                                                                       20 eura po članu

E, F                                                                            25 eura po članu

Akademija, Akademija +                                         30 eura po članu

 

Napomena:

Kotizacija ne može biti vraćena, ukoliko se kandidat ne pojavi na Takmičenju.

Pravila i Propozicije Takmičenja objavljuju se na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju spora, validna je verzija na crnogorskom jeziku.

ŽIRI:

Rad žirija je regulisan  POSLOVNIKOM O RADU ŽIRIJA.

Žiri je sastavljen od 3-5 članova, eminentnih stručnjaka i muzičkih pedagoga  iz ove oblasti.   

 

KONTAKT:

Kontakt osoba za sve dodatne informacije o disciplini klavirski duo četvororučno:

Nikolić Staša

Tel: +382(0)69 708 663

 

 

CHARGING THE PARTICIPATION FEE FOR THE COMPETITION

Charging from Montenegro

JU Music School Tivat (with a note, III pianist competition)

Staničića no.19, 85320 Tivat

School Bank Account: 520-3192-05

Hipotekarna banka

Charging from abroad

Account with institution:

HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka ad Podgorica , Montenegro

Beneficiary customer:

ME25520420000030330084

JU Music School Tivat (with a note, III pianist competition)

Staničića no.19, 85320 Tivat

 

 PROPOZICIJE KOREPETICIJA

III MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE

PROPOZICIJE  ZA KOREPETICIJU          

ISPUNITE FORMULAR ZA PRIJAVU (ovdje)

KATEGORIJA - BABY 

Rođeni 2011 i mlađi.

KATEGORIJA - A 

Rođeni 2008 i mlađi.

KATEGORIJA - B

Rođeni 2005 i mlađi.

KATEGORIJA - C

Rođeni 2001 i mlađi.

KATEGORIJA - AKADEMIJA 

Studenti osnovnih studija

KATEGORIJA-AKADEMIJA  +

Studenti specijalizacija, postdiplomskih studija i doktoranti

 

PROGRAM

Kategorije BABY, A, B i C

 1. Kandidat korepetira,odnosno izvodi dvije kompozicije od tri zadate, sa liste kompozicija koja će biti određena od strane organizatora i istaknuta na sajtu Takmičenja, od 01.12.2019. g.
 2. Kandidat priprema sve (tri) kompozicije sa liste. Kompozicije koje izvodi odredit će se žrijebom, tri sata prije početka kategorije.

Kategorije AKADEMIJA i AKADEMIJA+

 1. Kandidat korepetira, odnosno izvodi dvije kompozicije od tri zadate sa liste kompozicija koja će biti određena od strane organizatora i istaknuta na sajtu Takmičenja, od 01.12.2019. g
 2. Kandidat mora pripremiti sve (tri) kompozicije sa liste. Kompozicije koje izvodi odredit će se žrijebom, tri sata prije početka kategorije.
 3. Tri dana prije početka Takmičenja na sajtu www.muzickaskolativat.me bit će istaknuta još jedna kompozicija - obavezna.

Dvije probe sa demonstratorima-solisti, obezbjeđuje Organizator saglasno Pravilniku.

Napomena:

kandidati u kategorijama Akademija A, B i Akademija +, uz prijavu dostavljaju dokaz - skeniranu potvrdu o godini studija, odnosno potvrdu o specijalizaciji, postdiplomskim ili doktorskim studijima, na mail adresu: korepeticija@muzickaskolativat.me. Original potvrda dostavlja se na uvid prilikom registracije na takmičenju.

 

BODOVNA  LISTA

za sve kategorije

100 bodova   - specijalna  nagrada 

(u svakoj  kategoriji može se dodijeliti samo jedna specijalna nagrada)

95,00 – 99,99 bodova   -    I prva nagrada

90,00 – 94,99 bodova   -    II druga nagrada

85,00 – 89,99 bodova   -    III treća nagrada

85,00  i manje                -   diploma učešća

(broj prvih, drugih, trećih nagrada i diploma učešća nije ograničen)

 

KOTIZACIJA ZA KATEGORIJE:

Baby, A, B                                                               20 eura

C                                                                             30 eura

Akademija, Akademija +                                       40 eura

 

Ukoliko je kandidat prijavljen za discipline klavir solo ili klavirski duo četvororučno,u disciplini korepeticija ima 50% nižu cijenu od navedene kotizacije.

 

Napomena:

Kotizacija ne može biti vraćena, ukoliko kandidat odustane od  Takmičenja.

Pravila i Propozicije Takmičenja objavljuju se na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju spora, validna je verzija na crnogorskom jeziku.

 

ŽIRI:

Rad žirija je regulisan  POSLOVNIKOM O RADU ŽIRIJA.

Žiri je sastavljen od 3- 5 članova, eminentnih stručnjaka i muzičkih pedagoga  iz ove oblasti.  

 

KONTAKT:

Kontakt osoba za dodatne informacije za sve kategorije

Homen Anđela  +382 (0) 69 636 446

 

CHARGING THE PARTICIPATION FEE FOR THE COMPETITION

Charging from Montenegro

JU Music School Tivat (with a note, III pianist competition)

Staničića no.19, 85320 Tivat

School Bank Account: 520-3192-05

Hipotekarna banka

Charging from abroad

Account with institution:

HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka ad Podgorica , Montenegro

Beneficiary customer:

ME25520420000030330084

JU Music School Tivat (with a note, III pianist competition)

Staničića no. 19, 85320 Tivat

 NOTNI MATERIJAL ZA KOREPETICIJU

**BABY KATEGORIJA**
Flauta - PJESMA PASTIRA str 1
Flauta - PJESMA PASTIRA str 2
Klarinet - MINIJATURNI VALCER str 1
Klarinet - MINIJATURNI VALCER str 2
Truba - BUFFENS

**A KATEGORIJA**
Truba- RONDO I SALTARELLO str 1
Truba- RONDO I SALTARELLO str 2
Klarinet SEOSKE IGRE str 1
Klarinet- SEOSKE IGRE str 2
Trombon- RIGAUDON str 1
Trombon- RIGAUDON str 2

**B KATEGORIJA**
Violina MEDITATION str 1
Violina MEDITATION str 2
Violina MEDITATION str 3
Violina MEDITATION str 4
Oboa PRELUDIO str 1
Oboa PRELUDIO str 2
Trobon- LA CUCARACHA str 1
Trombon- LA CUCARACHA str 2
Trombon-LA CUCARACHA - str 3

**C KATEGORIJA**
Flauta CONCERTO str 1
Flauta CONCERTO str 2
Flauta CONCERTO str 3
Flauta CONCERTO str 4
Flauta CONCERTO str 5
Flauta CONCERTO str 6
Flauta CONCERTO str 7
Oboa AIR I RONDO str 1
Oboa AIR i RONDO str 2
Oboa AIR i RONDO str 3
Oboa AIR i RONDO str 4
Oboa AIR i RONDO str 5
Oboa AIR i RONDO str 6
Truba CONCERTINO BR 19 str 1
Truba CONCERTINO BR 19 str 2
Truba CONCERTINO BR 19 str 3
Truba CONCERTINO BR 19 str 4

**KATEGORIJA AKADEMIJA**
Flauta RONDO str 1
Flauta RONDO str 2
Flauta RONDO str 3
Flauta RONDO str 4
Flauta RONDO str 5
Flauta RONDO str 6
Flauta RONDO str 7
Oboa RONDINO str 1
Oboa RONDINO str 2
Oboa RONDINO str 3
Oboa RONDINO str 4
Oboa RONDINO str 5
Oboa RONDINO str 6
Saksofon SONATA str 1
Saksofon SONATA str 2
Saksofon SONATA str 3
Saksofon SONATA str 4
Saksofon SONATA str 5
Saksofon SONATA str 6

**KATEGORIJA AKADEMIJA + **
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 1
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 2
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 3
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 4
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 5
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 6
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 7
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 8
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 9
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 10
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 11
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 12
Flauta ANDANTE ET SCHERZO str 13
Saksofon CINQ DANSES- BAIAO str 1
Saksofon CINQ DANSES- BAIAO str 2
Saksofon CINQ DANSES-MAMBO str 3
Saksofon CINQ DANSES- MAMBO str 4
Saksofon CINQ DANSES- MAMBO str 5
Saksofon CINQ DANSES- MAMBO str 6
Saksofon CINQ DANSES-MERENGUE str 7
Saksofon CINQ DANSES-MERENGUE str 8
Saksofon FANTAISIE str 1
Saksofon FANTAISIE str 2
Saksofon FANTAISIE str 3
Saksofon FANTAISIE str 4
Saksofon FANTAISIE str 5
Saksofon FANTAISIE str 6
Saksofon FANTAISIE str 7
Saksofon FANTAISIE str 8
Saksofon FANTAISIE str 9
Saksofon FANTAISIE str 10
Saksofon FANTAISIE str 11
Saksofon FANTAISIE str 12
Saksofon FANTAISIE str 13
Saksofon FANTAISIE str 14PRAVILNIK TAKMIČENJA

 

PRAVILNIK TAKMIČENJA

Član 1.

JU Muzička škola Tivat (u daljem tekstu: škola) organizuje Međunarodno pijanističko takmičenje za pijaniste svih nivoa obrazovanja. Takmičenje se odvija javno.

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku i po Propozicijama takmičenja. Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije takmičenja, a Propozicijama programi takmičarskih disciplina i kategorija.

Član 3.

Takmičenje se održava bijenalno u disciplinama: klavir solo, klavirska dua četvororučno i korepeticija.

Član 4.

Prijave za Takmičenje podnose se do 01. april 2020.godine. Prijava se vrši on line na sajtu www.muzickaskolativat.me

Član 5.

Takmičar sam snosi troškove puta i smještaja u Tivtu.

Informacije o smještaju kandidat može zatražiti na sajtu https://tivat.travel/ ili preko drugih online pružaoca usluga smještaja.

Član 6.

U svim disciplinama kandidati se takmiče u kategorijama prema godinama starosti.

Izuzetak je u disciplini klavirska dua četvororučno, kategorija se određuje prema starijem članu dua, što znači da stariji član vodi mlađeg u stariju kategoriju.

Po zahtjevu žirija, za sve discipline, kandidati su u obavezi dostaviti dokaz o godini rođenja.

Član 7.

Broj kategorija i starost kandidata, za svaku disciplinu, istaknute su u propozicijama takmičenja.

Član 8.

Program u disciplinama Klavirski duo i korepeticija (za sve kategorije) se može izvoditi iz nota, dok se program u disciplini Klavir solo isključivo izvodi napamet.

Član 9.

Organizator  obezbjeđuje prostor za vježbanje, u prostorijama škole,  od trenutka dolaska - prijavljivanja takmičara, do trenutka nastupa.

Svi  takmičari imaju određen termin za usviravanje prije nastupa - takmičenja.

Član 10.

Organizator obezbjeđuje soliste- demonstratore  za takmičare u disciplini Korepeticija.

Svaki učesnik ima pravo na dvije besplatne probe sa demonstratorom.

Raspored proba sa demonstratorom biće istaknut na sajtu, a nakon formiranja rasporeda Takmičenja.

Solisti – demonstratori sviraju iz redakcija koje su priložene na sajtu. Ako kandidat – takmičar svira iz drugih redakcija u obavezi je da članovima žirija priloži notni materijal.

U svim kategorijama kandidat korepetira, odnosno izvodi dvije kompozicije, od ukupno tri sa liste kompozicija, koje su određena od strane Organizatora i istaknute na sajtu takmičenja od 01.12.2019.g.

Kandidat priprema sve kompozicije, a izvodi dvije koje se određuju žrijebom tri sata prije  početka kategorije.

Izuzetak čine kategorija AKADEMIJA i AKADEMIJA + gdje kandidat korepetira, odnosno izvodi dvije kompozicije od tri zadate sa liste kompozicija.

Pored navedenog tri dana prije početka Takmičenja na sajtu www.muzickaskolativat.me bit će istaknuta još jedna kompozicija koja je u ovim kategorijama - obavezna.

Član 11.

Bodovna lista, broj nagrada i iznos kotizacije Takmičenja istaknute su u Propozicijama, za svaku disciplinu pojedinačno.

Član 12.

Za dobitnike prvih nagrada sa najvećim brojem bodova obezbijeđene su nagrade:

Za disciplinu KLAVIR SOLO:

 • kategorije: E, F                                                                 100 €.
 • kategorije: Akademija A, Akademija B i Akademija +     150 €

Za disciplinu KLAVIRSKI DUO ČETVORORUČNO:

 • kategorije: E, F, Akademija, Akademija +                       100 €

Za disciplinu KOREPETICIJA:

 • kategorije: C, Akademija, Akademija +                           100 €.

Ukoliko takmičari iz disciplina KLAVIR SOLO i KLAVIRSKI DUO ČETVORORUČNO iz stava 1 ovog člana budu proglašeni laureatom takmičenja, dobijaju samo nagradu LAUREAT u iznosu od 250 €.

Diplome sa Takmičenja kandidatima uručuju članovi žirija, po rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli.

Kandidati sa najvećim brojem bodova, po odabiru žirija, sviraju na Završnom koncertu Takmičenja gdje će im biti uručene diplome.

Član 13.

Autorska prava za audio snimanje Takmičenja, kao i sve vrste emitovanja, uključujući  radio i TV emisije ili internetski  prenos, pripadaju bez ikakve nadoknade Organizatoru Takmičenja- Muzičkoj školi Tivat.

Član 14.

Rad žirija je regulisan  POSLOVNIKOM O RADU ŽIRIJA.

Žiri je sastavljen od 3- 5 članova, eminentnih stručnjaka  i muzičkih pedagoga  iz ove oblasti.  

Član 15.

Raspored takmičenja biće određen najkasnije do 18. aprila 2020.god. i istaknut na sajtu www.muzickaskolativat.me

Član 16

KOTIZACIJA ZA DISCIPLINU KLAVIR SOLO:

Baby, A                                                                     30 eura

B, C, D                                                                      40 eura

E, F                                                                           50 eura

Akademija A, Akademija B, Akademija +                60 eura

 

KOTIZACIJA ZA DISCIPLINU KLAVIRSKI  DUO ČETVORORUČNO:

Baby, A                                                                     15 eura po članu

B, C, D                                                                      20 eura po članu

E, F                                                                           25 eura po članu

Akademija, Akademija +                                         30 eura po članu

 

KOTIZACIJA ZA DISCIPLINU KOREPETICIJA:

Baby, A, B                                                                20 eura

C                                                                              30 eura

Akademija, Akademija +                                         40 eura

Ukoliko je kandidat prijavljen za discipline klavir solo ili klavirski duo četvororučno,u disciplini korepeticija ima 50% nižu cijenu od navedene kotizacije.

Napomena:

Kotizacija ne može biti vraćena, ukoliko kandidat odustane od  Takmičenja.

 

KOTIZACIJA TAKMIČENJA

Uplate iz Crne Gore:

JU Muzička škola Tivat (sa naznakom:  za III Pijanističko takmičenje)

Ul. Staničića br.19, 85320 Tivat

Žiro račun Škole: 520-3192-05

Hipotekarna banka

Uplata iz inostranstva:

Charging from abroad

Account with institution:

HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka ad Podgorica , Montenegro

Beneficiary customer:

ME25520420000030330084

JU Music School Tivat (with a note, III Pianist competition)

Staničića no.19, 85320 Tivat

 

ADRESA ORGANIZATORA: JU MUZIČKA ŠKOLA TIVAT

Ul. Staničića br.19, 85320 Tivat

kontakt osoba: Matijević Ana

mob.tel: +382 69 215 536

za kontakte na ruskom i ukrajinskom jeziku kontakt osoba:

Molčanova Lidija

mob. tel: +382 69 445 375

 

 ŽIRIPOSLOVNIK O RADU ŽIRIJA

POSLOVNIK O RADU ŽIRIJA

 

Član1.

Žiri za discipline klavir solo, klavirski duo četvororučno i korepeticija broji tri do pet članova – istaknutih pijanista i klavirskih pedagoga.

Član 2 .

Poslovnik poštuje standarde iz oblasti konflikta interesa, garantuje javnost rada žirija, ističe pijanističko-interpretativne zahtjeve za dodjelu nagrada i naslova Laureat, usklađujući proces i način bodovanja i rangiranja takmičara.

Član 3.

Svakom takmičaru može biti omogućen kontakt sa članovima žirija, prema posebno organizovanom rasporedu.

Član 4.

Takmičarima koji su eliminisani tokom takmičenja, nije dozvoljen bilo kakav kontakt sa članovima žirija izvan posebno organizovanog rasporeda, a sve dok traje takmičenje.

Član 5.

Takmičar može nastupiti u većoj kategoriji (od kategorije u kojoj mu je prema pravilniku omogućeno nastupati) bez obzira na starosnu dob ili status školovanja.

Član 6.

Član žirija koji je u srodstvu sa takmičarem ili je ostvarivao (institucionalni ili vaninstitucionalni) pedagoški kontakt sa njim, ne učestvuje u bodovanju, ocjenjivanju i rangiranju tog takmičara.

Član 7.

Ocjenjivanje takmičara temelji se na vrednovanju sljedećih elemenata:

 1. Tehničke vještine
 2. Kvalitet zvuka
 3. Fraziranje, poštovanje stilskih obilježja i muzikalnosti
 4. Tačnost izvođenja
 5. Umjetnički dojam (ocjena ličnog pristupa samom izvođenju).

Član 8.

U slučaju prekoračenja propisanog trajanja programa, za više od pet minuta, žiri može diskvalifikovati takmičara.

Takmičar izvodi svaku kompoziciju samo jednom, a tokom izvođenja ne smije biti prekidan ili ometan.

Starosna granica takmičara utvrđuje se tako da u određenu kategoriju ulaze takmičari koji u kalendarskoj godini održavanja takmičenja navršavaju godine navedene za tu kategoriju.

Član 9.

Takmičari se ocjenjuju bodovima od 1 do 100.

Konačni broj bodova za svakog takmičara dobija se sabiranjem bodova svakog člana žirija i dijeljenjem zbira na broj članova koji su ga ocjenjivali.

Srednja (konačna) ocjena sastoji se od cijelog broja sa moguće dvije decimale, bez zaokruživanja.

Po završetku takmičenja javno se objavljuje bodovna lista sa zbirnim rezultatom i mogućom nagradom.

Član 10.

Ako više takmičara ima isti broj bodova, žiri odlučuje o redosljedu istih.

Odluka žirija je konačna i neopoziva.