Istorijat škole

Muzička škola Tivat

Sliku jednog društva, njegovog razvoja, potreba i kulture, tradicije i napretka u njemu, u velikoj mjeri daje škola. Škola je uvijek nosila pečat vremena i bila izložena promjenama. Kako se mijenjalo društvo i s njim karakter vaspitanja i obrazovanja, tako se mijenjao i položaj i razvoj škole. Počeci ovakve Škole datiraju još od 1900.g. kada je pri « pučkoj « školi u Tivtu formirano odjeljenje Muzičke škole.

Muzička škola u Tivtu osnovana je 29. oktobra 1964.god. Osnivač Škole je Opština Tivat. Od školske 2005/06 otvoreno je i područno odjeljenje Škole u Radovićima.
Svoju politiku razvoja Škola usmjerava ka duvačkim instrumentima. Značajno je naglasiti, da je kao prva muzička škola u Crnoj Gori otvorila odsjek LIMENIH DUVAČA ( horna i truba ) i poslije samo godine dana rada ovog odsjeka, pokazala značajne rezultate na takmičenjima.

Organizator je i serije koncerata koji su rađeni u saradnji sa Muzičkom akademijom Cetinje i Barskim ljetopisom. Odličnom saradnjom sa NVO „ Ars praesentia” realizovane su Međunarodne radionice za duvačke instrumente u Tivtu, koje su posjetili ne samo učenici muzičkih škola iz Crne Gore nego i zemalja: Italija, Njemačka, Japan, Mađarska, Hrvatska, Srbija, BiH, Slovenija, Makedonija itd.

Trogodišnja saradnja Muzičke škole i profesora duvačkih instrumenata sa Kraljevske akademije iz Stockholma, doprinijela je razvoju duvačkih instrumenata, po kojima je škola prepoznata i van granica Crne Gore. Ovakvom politikom razvoja i saradnjom sa mnogim eminentnim umjetnicima i pedagozima duvačkih instrumenata, postigli smo željeni cilj.

21. novembra 2010.g. postavljen je kamen temeljac novog objekta Muzičke škole, a novi – savremeni školski objekat, otvoren je 22.novembra 2011.g. Značajno je naglasiti, da je kao prva Muzička škola u republici otvorila odsjek limenih duvača.

Od školske 2012/13 škola ima upisanu i prvu generaciju srednje muzičke škole, za duvačke instrumente. Licencom Ministarstva prosvjete i sporta, od 31.07.2012.g. Sl.list br. 42/12 Škola realizuje obrazovni program osnovnog muzičkog obrazovanja i program srednjeg muzičkog obrazovanja: muzički izvođač: flautista, klarinetista, saksofonista, trubač, hornista i trombonista. Jula 2012.g. škola je licencirana i za obrazovni profil klavirista, čime je zaokružen projekat specijalizovane srednje škole za duvačke instrumente i klavir. Škola od šk: 2012/13 nosi naziv JU Muzička škola Tivat.

Dan škole je 25 novembar.

“U životu postižu uspjeh oni koji stanu na svoje noge i traže prilike koje im odgovaraju, a ako ih ne nađu, sami ih stvaraju” Dž. B. Šo