Obrazovni program

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

  • KLAVIR
  • GITARA
  • HARMONIKA
  • VIOLINA
  • UDARALJKE (BUBNJEVI, MARIMBA)
  • DRVENI DUVAČI: FLAUTA, OBOA, KLARINET, SAKSOFON
  • LIMENI DUVAČI: TRUBA, HORNA, TROMBON.


SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Muzički izvođač – klarinetista;

Muzički izvođač – flautista;

Muzički izvođač – saksofonista;

Muzički izvođač - oboista;

Muzički izvođač – trombonista;

Muzički izvođač – hornista;

Muzički izvođač – trubač;

Muzički izvođač – klavirista;

Muzički izvođač - violinista.