Organizacija škole

ORGAN UPRAVLJANJA - Školski odbor

 • PREDSTAVNICE MINISTARSTVA PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Maša Štampić, član

Milica Manojlović, član

Sanja Vuković, predsjednica Školskog odbora

 • PREDSTAVNIK SOCIJALNOG PARTNERA

Danilo Kalezić, član

 • PREDSTAVNICA SAVJETA RODITELJA

Ana Fažo, član

 • PREDSTAVNICE ZAPOSLENIH

Mirela Mudreša, član

Dunja Nikolić, član

 • ➤ PRAVILNIK


 • ORGAN RUKOVOĐENJA -Direktorka  SAVJETODAVNI ORGAN - Savjet roditelja

  SAVJET RODITELJA OKTOBAR 2019

   

  I RAZRED

  1. FRANOVIĆ ANA – GRUPA A
  2. PAVLOVIĆ DRAGANA – GRUPA B
  3. NIKOLIĆ DALIBORKA - GRUPA C
  4. ANA FAŽO- GRUPA U (udaraljke)

  II RAZRED

  1. ČAVOR ZORICA – GRUPA A
  2. PERUNOVIĆ SAMARDŽIĆ JELENA – GRUPA B
  3. KUŠEVIJA ANĐELA – GRUPA C
  4. NIKOLIĆ DAMIR – GRUPA D
  5. VUKSANOVIĆ BORIS – GRUPA U (udraljke)

  III RAZRED

  1. MENDEGAJA EMILIJA – GRUPA A
  2. PAVLOVIĆ NATAŠA - GRUPA B
  3. PRODANOVIĆ SUZANA - GRUPA C

  IV RAZRED

  1. FRANCESKOVIĆ SLAĐANA - GRUPA A
  2. BRKAN MARINA - GRUPA B
  3. POPOVIĆ MAJA – GRUPA C
  4. NIKOLIĆ IVANČICA – GRUPA D

  V RAZRED

  1. MARKOVIĆ MARIJA – GRUPA A
  2. PLAVŠIĆ TANJA – GRUPA B
  3. SINDIK JELENA- GRUPA C
  4. POPOVIĆ STEVANOVIĆ KATARINA- GRUPA D

  VI RAZRED

  1. MENDEGAJA EMILIJA – GRUPA
  2. PETROVIĆ JELENA – GRUPA B
  3. OGNJANOVIĆ DARKA – GRUPA C

  VII RAZRED

  1. RADULOVIĆ SANDRA – GRUPA A
  2. PETROVIĆ JELENA – GRUPA B
  3. MILOVIĆ SNEŽANA – GRUPA C
  4. BAJO RADMILA – GRUPA D

  VIII RAZRED

  1. MLADENOVIĆ LJUBIŠA – GRUPA A
  2. BIGAI MARINA – GRUPA B

  RADOVIĆI ( područno odjeljenje)

  1. KOSTIĆ VANJA - 069088130

  SREDNJA ŠKOLA

  I RAZRED

  1. STANIŠIĆ SANDRA

  II RAZRED

  1. KOVAČEVIĆ SNEŽANA

  III RAZRED

  1. MILJEVIĆ DEJAN

   

 • ➤ Poslovnik


 • STRUČNI ORGANI - Stručna vijeća