Zaposleni

DIREKTORICA

v.d. direktorice škole je mr. Zorana Jovanović

 ICT KOORDINATORKA

ICT koordinatorka- Dapčević Valentina

 SEKRETARKA

dipl.pravnica Ana MatijevićRAČUNOVOĐA

Snežana RadinovićNASTAVNO OSOBLJE I PREDMETI