Zaposleni

DIREKTORICA

Direktorica škole je Pina Bubanja.

Rođena je u Kotoru, Crna Gora. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Titogradu (Podgorica), gdje je stekla zvanje diplomirani flautista, u klasi prof. Miodraga Azanjca.

U toku školovanja osvajala je nagrade na takmičenjima učenika i studenata, od 1987. do 1990. godine. Osim solističkih koncerata u više gradova ex Jugoslavije, nastupala je i u kamernom orkestru Muzičke akademije iz Titograda i simfonijskom orkestru RTV Titograd. Snimala je za RTV Titograd i Beograd. Pedagoški rad započinje od oktobra 1991. do maja 1993. Godine kada je radila u Umjetničkoj školi osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja »Vasa Pavić« u Podgorici. Nastvalja sa flautskom pedagogijom i od 1993. do 2005. godine u Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ Kotor i Muzičkoj školi Tivat.

Od maja 1993. godine obavlja poslove direktora Muzičke škole Tivat.ICT KOORDINATOR

Saradnica direktorice je Dapčević Valentina.

Rođena u Kotoru, Crna Gora. Školu za osnovno muzičko obrazovanje završila je u Tivtu- odsjek harmonika. Srednju muzičku školu (pedagoško-teorijski odsjek), završila u Kotoru. Diplomirala Opštu muzičku pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu- Bosna i Hercegovina. Tokom školovanja u osnovnoj školi učestvovala na mnogobrojnim koncertima kako solo, tako i u kamernim sastavima, horu i orkestru harmonika. U daljem školovanju sa horom učestvovala na državnim takmičenjima i mnogobrojnim koncertima.

U školi zaposlena od 2007.g. u područnom odjeljenju Radovići, kao koordinator i nastavnica solfeđa, hora i klavira. Od osnivanja srednjoškolskog nivoa muzičkog obrazovanja u Muzičkoj školi Tivat, radi kao nastavnica Istorije muzike sa poznavanjem muzičke literature. U periodu od 2009-2013 honorarno angažovana u OŠ. Branko Brinić- Radovići kao nastavnica Muzičke kulture, a u šk:2012/13.g. honorarno angažovana u SMŠ “Mladost” kao nastavnica izbornog predmeta u gimnaziji- Muzika moj jezik.NASTAVNO OSOBLJE I PREDMETI